Karmøy Skipsconsult AS

Våre tjenester

CAD-tegninger

Brann- og sikkerhetsinstrukser

Styrkekalkulasjoner

Måling av støynivå

Mekaniske ingeniører

SOPEP-instrukser

Stabilitets- og tonnasjeberegninger

Skipsspesifikasjoner

Ultralydmålinger

Language