Karmøy Skipsconsult AS

Våre produkter

Gantries

Gantries er et av våre spesialprodukter. Alle tegninger og beregninger blir utført ved vårt hovedkontor i Skudeneshavn, og bygging, tilpassing og montering blir oftest utført på verft i Norge og Estland Polen.

Skipsingeniører

Alle våre designere er utdannet som Skipsingeniører. I vårt system brukes 2D og 3D programmer, samt beregningssystemer for styrke- og stabilitetsberegninger.

Nybygg

Vi tilbyr nybygg, ferdig designet, beregnet og ferdig byggede båter/skip. Ved vår verft produseres også moduler for on-, subsea- og offshore industri. Alt produseres i stål, aluminium, rustfritt.

Skipsdesign / Ombygging

Vårt konsern tegner og designer fartøyer i alle klasser. Vi tilbyr erfarne skipsdesignere med hver sine spesialiteter i eksempelvis styrkeberegning og stabilitet.

Gantries

Gantries er et av våre spesialprodukter. Alle tegninger og beregninger blir utført ved vårt hovedkontor i Skudeneshavn, og bygging, tilpassing og montering blir utført på verksteder i europa.

Skipsingeniører

Alle våre designere er utdannede skipsingeniører. I vårt system brukes 2D og 3D programmer, samt beregningssystemer for styrke- og stabilitetsberegninger.

Nybygg

Vi tilbyr nybygg, ferdig designet, beregnet og ferdig byggede båter/skip. Ved vår verft produseres også moduler for on-, subsea- og offshore industri. Alt produseres i stål, aluminium, rustfritt.

Eksempel:
– Tanker i rustfritt
– Moduler med rørsammensetninger etc.

 

Skipsdesign / Ombygging

Vårt konsern tegner og designer fartøyer i alle klasser. Vi tilbyr erfarne skipsdesignere med hver sine spesialiteter i eksempelvis styrkeberegning og stabilitet. Alt designarbeid blir gjort ved vårt hovedkontor i Skudeneshavn og/eller i Klaipeda ved vårt kontor der. Vi designer ombygginger, og utfører disse ved vårt verft i Polen. Ved kun utarbeidelse av design/tegninger, utføres dette ved hovedkontor i Ankerbygget, i Skudeneshavn. Om kunde kun ønsker designet/ tegningene er dette et arbeid som blir utført ved vårt hovedkontor, Ankerbygget, i Skudeneshavn. Ved spesielle ombygginger, reiser våre ingeniører til kunde og går fysisk gjennom det som skal forandres.

Godkjent foretak

-Fartøyinstruks
-Periodisk kontroll
Karmøy Skipsconsult as er godkjent kontrollforetak av Sjøfartsdirektoratet for fiske-/fangst- og lastefartøy inntil 15m. Førstegangskontroll for Fartøyinstruks. Periodisk kontroll og fornying av Fartøyinstruks. Annen kontroll ved fornying av utstyr/ ombygging. Sertifikat for Oljevernberedskap Godkjenning av krengeprøver og stabilitetskalkulasjoner. Godkjenning av tegninger, beregninger og rapportering. Kontroll av nybygg og ved ombygging Kontroll av importerte eller konverterte fartøyer
Language