Karmøy skipsconsult AS

Karmøy Skipsconsult as ble etablert i 1977 og er blitt et allsidig teknisk konsulentselskap som jobber innen næringer som Shipping, offshore, industri og oppdrettsnæringen. Karmøy Skipsconsult AS har 2 datterselskaper, Karmøy Skipsconsult Management AS og UniEngineering AS som tilbyr forskjellige tjenester.

Naval-arkitekter, mekaniske ingeniører, skipsdesign, CAD-konsulenter og konsultasjon ved skipsreparasjon

Kvalitetssikring, HMS-administrasjon, internasjonal sikkerhetsstyring (ISM), telekommunikasjon, maritim teknologi, navigasjon og finansielle tjenester. 

In-house og utleie av ingeniørtjenester for skips-, on- og offshore industri

Language